Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,3 98,5
(1B) Personal de residències 93,9 89,6 93,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,1 90,3 94,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,8 85,4 92,7
(4) Persones amb gran dependència 93,9 91,7 93,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94 93,8 93,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,7 92,5 93,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,7 84,3 89,4
(6) Treballadors essencials 93 83,9 91,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 90 79,8 89
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,5 80,4 87,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,7 71,8 84,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,3 65,9 81
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,9 66,4 74,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,5 57,9 67,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,2 55 67,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,8 67,7 80
(13B) Persones de 12 a 15 anys 76 66,1 73,5
Total >=12 anys 85,5 75,9 83,9
Total >=16 anys 86 76,4 84,5
Total 76,4 67,8 75
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi