Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 97,9 98,1
(1B) Personal de residències 92,3 85,3 90,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,7 85,3 91,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 88,3 77,6 84,7
(4) Persones amb gran dependència 88,7 87,2 87,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,6 92,9 93,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 81,6 93,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,6 84 87,8
(6) Treballadors essencials 87,5 78 82,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,2 77,8 85,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 84,4 75,9 83,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,3 63,3 78,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 73,4 46,1 71,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 60,9 45,1 48,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 48 20,4 23,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 47,6 10,1 13,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 49,4 8,2 10,6
Total >=16 anys 76,6 59,7 67,9
Total 64 49,8 56,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi