Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,7 97,9 92,7 93,3
(1B) Personal de residències 96,1 92,8 95,7 73,4 77,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,1 95 96,9 79,9 83,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,1 92 95,4 63,1 69,6
(4) Persones amb gran dependència 91 88,9 90,3 72,5 73,6
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 94,3 94,4 88,5 88,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,5 92,6 93,2 80,2 86,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,6 89,5 90,8 76,9 82,7
(6) Treballadors essencials 94,7 90,5 94,1 58,7 64
(8) Persones de 60 a 65 anys 91 88,3 90,5 71,3 78,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,1 85,5 88,6 58,7 66,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,8 79,8 85 43,5 54,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,4 75,2 81,5 33,6 46,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,8 71,8 77,6 31,3 37,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,6 67 74,3 26 34,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,5 66 75,7 19,4 27,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 87,6 74 86,4 7,4 11,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 78,1 62,5 74,2 0,3 1,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 46,7 30,2 37,2 0 0,2
Total >=12 anys 86,9 80,9 85,7 49,8 56,8
Total >=16 anys 87,2 81,6 86,1 51,7 58,9
Total 81,8 75,5 80,2 45,5 51,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.