Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,9 97,9
(1B) Personal de residències 91,5 85,3 90
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,1 84,7 91,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 86,9 76,5 83
(4) Persones amb gran dependència 88,1 87 87,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 92,9 93,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,6 81,6 93,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,1 83,1 86,7
(6) Treballadors essencials 86 77,4 81,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,4 76,5 84
(9) Persones de 50 a 59 anys 83,5 75,5 82,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 78,8 62,2 76,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 71,7 44 68,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 53,6 37,4 40
(11B) Persones de 30 a 34 anys 35,8 8,1 10,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 32,6 1,6 4,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 24,7 0,9 2
Total >=16 anys 71,9 56,7 64,3
Total 60,1 47,4 53,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi