Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,8 98
(1B) Personal de residències 94,6 88,8 94,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89,5 81,6 89,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 88,7 80,3 86,4
(4) Persones amb gran dependència 92,1 90,1 91,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 92,9 93
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,9 86 92,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,1 84,6 88,3
(6) Treballadors essencials 88,9 79,2 86,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,2 79,1 87,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,8 76,9 84,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,2 68,4 79,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,8 58,1 74
(11A) Persones de 35 a 39 anys 69,9 57,6 67,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 65,6 52,1 63,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 67,9 54,4 65,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,5 61,9 74,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,4 56,7 67,1
Total >=12 anys 83,4 73,6 81,8
Total >=16 anys 84 74,4 82,5
Total 75,1 66,3 73,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi