Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,6 98,8 90,8 91
(1B) Personal de residències 94,8 91,7 94,4 68 69,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,4 93,5 96,3 69,5 71,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,7 89,5 94,7 53,6 56,7
(4) Persones amb gran dependència 90,5 88 89,7 65,5 66
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 94,3 94,3 87,2 87,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,1 93,3 93,5 83,9 84,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,9 89,2 90,7 70,4 74,9
(6) Treballadors essencials 94,3 88 93,3 49,1 51,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,3 86,9 90,6 64,5 69,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,2 84,8 89,5 48 52
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,9 79,2 87 24,8 31,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 85,3 75 83,9 11,4 17,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,2 69,3 76,9 1 2,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,2 63,5 73,5 0,5 2,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 80,1 64,4 77,4 0,4 1,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 88,9 74,7 87,2 0,3 0,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,4 53,6 60,6 0,3 0,3
(14) Persones de 5 a 11 anys 35,2 0 3 0 0
Total >=12 anys 88,1 80,2 86,1 39 41,8
Total >=16 anys 88,9 81,7 87,5 41,2 44,1
Total 81,7 72,5 78 35,3 37,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.