Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,9 97,2 97,2
(1B) Personal de residències 94,1 87,6 92,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 88,5 78,9 86,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 85,5 77,5 81,9
(4) Persones amb gran dependència 91,4 90,1 90,7
(5A) Persones de 80 anys o més 93,1 92,4 92,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92 85 91,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 86,6 78,4 81,9
(6) Treballadors essencials 84,3 73,7 79,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 84,7 74,1 81
(9) Persones de 50 a 59 anys 81,8 73,9 80,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 74,8 63 72,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 66,8 50,4 63,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 55,1 42,6 49,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 46 27,3 35,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 39,9 4,9 10,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 36 4,7 8,7
Total >=16 anys 75,4 63 69,1
Total 65,1 54,4 59,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi