Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98,2 98,2
(1B) Personal de residències 88 80,9 84,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89,5 80,3 85,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 82,7 59 63,7
(4) Persones amb gran dependència 88 86,6 87
(5A) Persones de 80 anys o més 93,1 92,6 92,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,1 80,3 91,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 85,7 9,7 11
(6) Treballadors essencials 80,8 57,8 60,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 82 21,8 26,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 78,2 50 53,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 62,9 1,6 6,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 44 1,6 11,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 2,7 1,2 1,3
Total >=16 anys 56,6 31 34,8
Total 47,3 25,9 29,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi