Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,9 97,6 97,6
(1B) Personal de residències 94,3 89,2 94,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89,6 81,7 89,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 88,1 79,8 85,8
(4) Persones amb gran dependència 91,4 90,1 91,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,4 92,7 92,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,6 85,7 92,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,6 84 87,7
(6) Treballadors essencials 88,5 78,4 85,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,8 78,1 86,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,3 76,3 83,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,1 67,4 78,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 74,3 56,7 72
(11A) Persones de 35 a 39 anys 67,7 55 64,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 63,4 49,6 60,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 64,3 51 60,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 73 56,7 67,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 66,2 43,8 52,5
Total >=12 anys 82,1 71,9 79,6
Total >=16 anys 82,8 73,2 80,8
Total 74 64,8 71,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi