Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,6 94 94
(1B) Personal de residències 84,2 78,1 79,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 87,3 78,6 81,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 63,2 8,8 11,6
(4) Persones amb gran dependència 88,3 84,2 84,3
(5A) Persones de 80 anys o més 92,2 89,5 89,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 89,8 48,1 52,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 76,8 4,1 5
(6) Treballadors essencials 65,9 1,2 2,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 73,7 4,6 7,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 24,9 2,2 3,2
Total >=16 anys 36,7 16,2 17,2
Total 31,2 13,7 14,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi