Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,3 93,8 94
(1B) Personal de residències 79,3 72,8 73,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 85,6 80,4 82,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 57,4 4,1 6,6
(4) Persones amb gran dependència 85,7 79,8 80,2
(5A) Persones de 80 anys o més 90,3 87,3 87,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 83,6 42,4 44,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 70,9 3,1 3,5
(6) Treballadors essencials 67,8 0,6 2
(8) Persones de 60 a 65 anys 66,7 3,4 5,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 5,4 1,6 1,8
Total >=16 anys 31,1 14,2 14,8
Total 26,2 11,9 12,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi