Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 100 100 100
(1B) Personal de residències 100 100 100
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,1 91,2 94,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 89,7 82,1 84,6
(4) Persones amb gran dependència 100 100 100
(5A) Persones de 80 anys o més 96,8 91,9 91,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,6 92,6 92,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 86,4 82,9 83,6
(6) Treballadors essencials 85,9 79,3 84,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,4 87 88,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,2 83,2 85,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 77,1 70,6 73,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 73 64,1 66,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 63,8 54,6 56,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 50 31,5 33,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 49,1 21,4 27
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,9 37,5 41,9
Total >=16 anys 79,9 70,8 73
Total 68,9 61 62,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi