Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 100 99,2 99,2
(1B) Personal de residències 89,6 81 88,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89,3 84,1 86,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 90,4 71,9 74,7
(4) Persones amb gran dependència 87,2 87,2 87,2
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 92,6 92,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,6 89,4 89,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 84,5 20 23,1
(6) Treballadors essencials 78,6 56,7 59,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 81,5 40,7 45,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 77,7 68,5 70,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 64,1 1,9 18,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 57,3 1,1 14,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 26,4 0,6 4,2
Total >=16 anys 63,5 42,8 46,5
Total 54,8 36,9 40,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi