Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,4 95,2 95,2
(1B) Personal de residències 84,4 78,8 80,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 85,5 78,5 81,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 65,4 10,3 13,3
(4) Persones amb gran dependència 88 84 84,4
(5A) Persones de 80 anys o més 92,4 89 89,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 86,2 38,9 48
(5C) Persones de 66 a 69 anys 71,4 3,1 3,6
(6) Treballadors essencials 71,9 1,3 2,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 69,4 3,8 5,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 4,7 1,8 2
Total >=16 anys 31,7 14,4 15,8
Total 26,9 12,2 13,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi