Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 97,9 98
(1B) Personal de residències 93 86,9 92,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,6 89 93,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,7 80,8 90,6
(4) Persones amb gran dependència 91,6 88,4 90,3
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 94,2 94,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,7 92,3 93,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,8 85,3 88,7
(6) Treballadors essencials 92,2 82,1 90,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,4 76,7 86,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 84,1 71,8 82,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 78,5 60,7 77
(10B) Persones de 40 a 44 anys 74,6 55,2 72,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 69 50,1 65,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 62,7 44,2 58,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 63,8 44,7 59,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 75,1 57,3 69,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 65,8 49,3 57,1
Total >=12 anys 80,8 68,3 78,4
Total >=16 anys 81,6 69,3 79,6
Total 71,9 60,7 69,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi