Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 98,1 98,1 97,2 97,2
(1B) Personal de residències 97,3 94,6 98 74,8 78,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,7 91,9 94,3 74 74
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,1 88,9 92,6 46,7 46,7
(4) Persones amb gran dependència 89,8 84,1 85,2 72,7 72,7
(5A) Persones de 80 anys o més 91,9 91,2 91,2 83,4 83,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90,9 89 90,1 75,9 80,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 86,3 82,3 84,7 64,2 70,4
(6) Treballadors essencials 90,2 82,4 88,4 44,5 48,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 85,3 79,4 84,6 59 65,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 77,8 70,5 76,9 36,6 41,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 76,1 67,1 75,1 20,3 34,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,4 62,4 73,8 14,2 25,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 67,6 55,5 65,5 5,9 13,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66,2 53,1 63,3 3,7 8,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,1 55,1 68,3 1,1 2,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,3 63,8 79,9 0,1 0,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,2 46,1 58 0 0
(14) Persones de 5 a 11 anys 34,9 0,1 5,6 0 0
Total >=12 anys 81,3 72,4 79,2 38,3 43,3
Total >=16 anys 81,8 73,6 80,2 40,1 45,3
Total 76 66 72,5 34,9 39,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.