Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 94,4 92,9 92,9
(1B) Personal de residències 83,1 76,5 78,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 84,5 77,5 80
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 62,1 8,4 11
(4) Persones amb gran dependència 86,7 84,1 84,1
(5A) Persones de 80 anys o més 92,2 90 90
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90 47,2 54
(5C) Persones de 66 a 69 anys 77,8 4,6 5,3
(6) Treballadors essencials 64,1 1,1 2,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 74 4,8 7,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 26 2,3 3,5
Total >=16 anys 37,8 16,4 17,7
Total 31,8 13,8 14,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi