Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97 96 96
(1B) Personal de residències 86,6 80,2 83,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 87,1 80,4 83,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 80,8 55 59
(4) Persones amb gran dependència 88,1 85,9 85,9
(5A) Persones de 80 anys o més 92,9 91,8 91,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,2 83,2 90
(5C) Persones de 66 a 69 anys 82,3 6,2 7
(6) Treballadors essencials 73,5 51,6 54,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 78,2 6,1 9,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 70,7 37,1 40,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 34,8 1,2 3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 2,9 0,8 1,3
Total >=16 anys 49,4 28,6 30,6
Total 41,6 24 25,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi