Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,2 98,4
(1B) Personal de residències 94,5 90,9 93,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,7 92,3 95,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,7 86,8 92,2
(4) Persones amb gran dependència 91,1 88,7 90,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,1 92,3 92,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,2 89,8 92,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,9 85,5 89,6
(6) Treballadors essencials 92,9 85,7 91,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,9 80,7 88,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,2 78,3 86,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84 70,5 83,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,8 60,8 78,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,5 66,9 73,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,3 58,5 67,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 72 56,3 69,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,7 67,1 79,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75 66,3 72,6
Total >=12 anys 84,5 74,6 83,1
Total >=16 anys 85 75,1 83,6
Total 75,4 66,7 74,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi