Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98 98,2
(1B) Personal de residències 93,4 88 92,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,3 91,7 95,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,5 85,4 92,7
(4) Persones amb gran dependència 91,6 90,3 91
(5A) Persones de 80 anys o més 95,2 94,7 94,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95 91,9 94,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,2 87,8 91,3
(6) Treballadors essencials 94,3 85,1 93,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,9 82,3 90,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,6 77,5 89,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,9 66,3 87
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,6 62,5 83,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,7 68,9 77,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,4 60,8 69,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,3 57,7 70,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84,2 68,3 81,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 76,6 63,8 73,2
Total >=12 anys 86,8 74,7 85,3
Total >=16 anys 87,4 75,3 86
Total 77,6 66,8 76,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi