Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 97,9 98,1
(1B) Personal de residències 94,1 90,5 93,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,2 91,7 95,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,1 86,4 91,7
(4) Persones amb gran dependència 90,8 88,3 90,1
(5A) Persones de 80 anys o més 92,9 92,1 92,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93 87,3 92,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,6 84,9 89,4
(6) Treballadors essencials 92,6 85,2 91,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,7 80 87,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,9 78 86,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,6 70 82,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79 59,9 78
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,4 66 72,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,2 56,8 65,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,5 54,2 66,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,6 65,6 77,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,7 64,8 70,4
Total >=12 anys 83,6 73,6 82,2
Total >=16 anys 84,2 74,1 82,8
Total 74,7 65,8 73,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi