Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,8 98,8
(1B) Personal de residències 94,7 88,1 94
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,1 86,6 92
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,8 81,7 90,2
(4) Persones amb gran dependència 89,3 86,2 88,8
(5A) Persones de 80 anys o més 89,9 89,4 89,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 88,8 87,3 88,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 86,4 77,5 85,6
(6) Treballadors essencials 90,6 79,7 87,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 84,8 71,2 83,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 82,6 72,7 81,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 77,1 63 75,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 73,1 54,4 70,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 67,3 54,3 63,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 60,7 46,6 55,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 61 45,6 55,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 71,1 55,3 65,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 62,6 45,2 52,9
Total >=12 anys 77,5 65,9 74,6
Total >=16 anys 78,4 67,1 75,9
Total 68,8 58,5 66,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi