Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 97,9 98,2
(1B) Personal de residències 94,2 87,6 93,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,4 89,9 94,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94 84,1 92,3
(4) Persones amb gran dependència 91,6 89,4 91,1
(5A) Persones de 80 anys o més 94 93,4 93,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,7 88,4 93,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,1 84,4 89,7
(6) Treballadors essencials 92,8 83,4 91,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,9 79,1 88,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,1 77,6 87,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,6 68,2 83,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,7 59,3 79,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,5 63,4 73,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 69,8 55,4 66,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 70,6 53,3 67,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80,9 64,2 77,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,6 61 69,5
Total >=12 anys 84,4 72,7 82,7
Total >=16 anys 85,1 73,3 83,4
Total 75,3 64,9 73,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi