Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 97,3 97,5
(1B) Personal de residències 92,7 86,7 92,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,1 87,2 92,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,7 81,3 89,5
(4) Persones amb gran dependència 89,6 86,7 88,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,7 93,1 93,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,7 86,2 93,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,1 85,4 89
(6) Treballadors essencials 89,7 79,7 87,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,4 78,3 87,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,3 75,6 85,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82 67,2 80,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,9 58,1 76
(11A) Persones de 35 a 39 anys 71,5 56,6 68,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 64,7 47,3 60,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 65,8 47,2 61,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 76,2 57,3 71,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 66,8 49,9 57,8
Total >=12 anys 82,1 69,8 79,7
Total >=16 anys 82,9 70,9 80,9
Total 72,7 61,8 70,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi