Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,4 98,4
(1B) Personal de residències 95,3 91,4 94,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,8 92,8 96,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 87,3 92,7
(4) Persones amb gran dependència 91,1 89 90,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,2 92,5 92,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,3 91,2 92,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,2 86,3 89,8
(6) Treballadors essencials 93,3 86 92,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,3 81,6 88,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,6 78,9 86,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,6 71,4 83,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,7 62,4 79,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,6 67,8 74,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72 59,4 68,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,6 57,3 70,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,9 67,8 80,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 76,5 66,9 73,5
Total >=12 anys 85,2 75,5 83,5
Total >=16 anys 85,6 76 84
Total 76 67,4 74,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi