Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,7 97,9 92,5 93,1
(1B) Personal de residències 96,1 92,6 95,7 72,8 76,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,1 95 96,9 79,4 83,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,1 92 95,4 62,3 68,7
(4) Persones amb gran dependència 91 88,9 90,3 72,3 73,4
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 94,3 94,4 88,4 88,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,5 92,6 93,2 80 86,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,7 89,4 90,8 76,7 82,5
(6) Treballadors essencials 94,7 90,3 94 57,5 62,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 91 88,3 90,5 70,9 78,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,2 85,5 88,7 57,7 65,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,8 79,7 85,1 42,5 53,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,5 75,1 81,5 32,5 45,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,9 71,8 77,8 30,2 36,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,8 67 74,5 25 33
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,8 65,9 76 18,1 26,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 87,8 73,7 86,5 6,2 10,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 78,1 62,2 74 0,2 0,9
(14) Persones de 5 a 11 anys 46,8 30,1 37 0 0,2
Total >=12 anys 87 80,9 85,8 49,1 56
Total >=16 anys 87,3 81,6 86,2 51 58,1
Total 81,9 75,5 80,3 44,9 51,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.