Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,8 98,8
(1B) Personal de residències 94,7 88,1 94
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,1 86,6 92
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,9 81,8 90,4
(4) Persones amb gran dependència 89,3 86,1 88,8
(5A) Persones de 80 anys o més 89,9 89,4 89,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 88,8 87,3 88,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 86,5 77,5 85,7
(6) Treballadors essencials 90,6 79,9 88,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 84,8 71,3 84
(9) Persones de 50 a 59 anys 82,6 72,8 81,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 77,2 63,2 75,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 73,3 54,7 71,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 67,7 54,6 63,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 61,2 47,1 56,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 61,7 46 56,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 71,7 55,9 66,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 63,1 46,9 54,7
Total >=12 anys 77,7 66,2 75
Total >=16 anys 78,6 67,3 76,1
Total 69 58,7 66,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi