Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 97,9 98,1
(1B) Personal de residències 93,9 90,4 93,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,1 91,7 95,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,1 86,5 91,8
(4) Persones amb gran dependència 90,8 88,3 90,1
(5A) Persones de 80 anys o més 92,9 92,1 92,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93 87,2 92,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,6 84,8 89,3
(6) Treballadors essencials 92,5 85,1 91,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,6 79,9 87,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,9 77,9 86,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,5 69,9 82,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,9 59,8 77,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,3 65,8 72,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67,9 56,2 64,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 68,9 53,6 65,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,1 65,1 76,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,4 64,1 69,6
Total >=12 anys 83,4 73,4 81,9
Total >=16 anys 84 73,9 82,6
Total 74,6 65,6 73,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi