Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,9 97,6 97,6
(1B) Personal de residències 94,3 89,5 94,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89,9 82 89,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 88,4 80,1 86,3
(4) Persones amb gran dependència 91,4 90,1 91,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,4 92,7 92,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,7 85,8 92,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,7 84,2 87,8
(6) Treballadors essencials 88,6 78,6 85,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,9 78,3 86,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,4 76,5 84,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,2 67,5 78,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 74,6 56,9 72,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 68,5 55,4 64,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 64 50,2 60,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 65 51,8 61,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 74,9 58,3 70
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,2 48,5 57,8
Total >=12 anys 82,5 72,4 80,2
Total >=16 anys 83,1 73,5 81,2
Total 74,3 65,2 72,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi