Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,1 96,5 96,5
(1B) Personal de residències 85,9 77,8 82
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 78,4 70,2 73,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 65 7,4 10,6
(4) Persones amb gran dependència 88,7 84,9 84,9
(5A) Persones de 80 anys o més 92,1 89,9 89,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 88,6 42,6 49,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 73,4 4,9 5,3
(6) Treballadors essencials 67,8 1,5 2,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 71,2 5,4 7,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 29,8 3,1 4,2
Total >=16 anys 44,3 19,8 21,1
Total 38,3 17,1 18,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi