Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 100 100 100 100 100
(1B) Personal de residències 96,6 96,6 96,6 79,3 82,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,1 94,1 97,1 73,5 73,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,9 89,2 91,9 56,8 59,5
(4) Persones amb gran dependència 100 100 100 83,3 83,3
(5A) Persones de 80 anys o més 97,8 97,8 97,8 92,9 92,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,2 93,2 93,2 84,3 84,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,1 90,7 90,7 75,7 76,4
(6) Treballadors essencials 89,6 82,2 89,6 53,3 55,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,4 87,7 88,1 72,3 73,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,2 87,1 89,2 57,8 59,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,3 77,8 81,6 37,9 40,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,2 75,4 76,8 31,3 32,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 66,1 62,4 66,1 18,3 19,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 65,6 61,4 65,6 11,6 14,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,2 63,5 68,6 10 14,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 95,1 90,9 95,1 4,2 5,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,8 67,5 69,4 1,3 1,9
(14) Persones de 5 a 11 anys 37,2 18,8 21,6 0 0,5
Total >=12 anys 85,1 81,7 84 47,9 49,6
Total >=16 anys 85,7 82,4 84,8 50,2 52
Total 79,4 75,3 77,6 43,4 45
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.