Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,5 96,6 96,6
(1B) Personal de residències 89,1 84,3 85,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 91,4 83,7 86,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 81,8 53,9 56,5
(4) Persones amb gran dependència 88,1 85,4 85,9
(5A) Persones de 80 anys o més 91,8 90,8 91
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,5 85,1 90,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 83,1 4,5 5,3
(6) Treballadors essencials 78,8 57,2 59,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 79,1 4,5 6,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 73,4 38,9 41,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 41,7 1,4 2,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 2,8 0,9 1,1
Total >=16 anys 50,3 28,1 29,5
Total 42,7 23,8 25,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi