Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,8 93,1 93,2
(1B) Personal de residències 81,6 77,6 78,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 80,4 72,1 74,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 61,4 7,8 9,8
(4) Persones amb gran dependència 83,3 67,7 68,5
(5A) Persones de 80 anys o més 87,4 28,4 28,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 16,8 1,4 1,4
(6) Treballadors essencials 67,5 0,8 1,9
(8A) Persones de 60 a 65 anys 46,3 0,3 1
Total >=16 anys 19,5 6,8 7
Total 16,2 5,6 5,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.