Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,2 98,4
(1B) Personal de residències 94,7 88,2 93,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,2 90,8 95,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95 85,5 93,6
(4) Persones amb gran dependència 92,6 90,9 92,2
(5A) Persones de 80 anys o més 94,9 94,4 94,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,9 93,7 94,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,8 86,9 91,3
(6) Treballadors essencials 93,9 84,8 92,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,8 81,5 90,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,5 79,6 89,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,9 71,1 86,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,8 64,4 83,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80,4 68,5 78,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,1 61 72,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 76,4 58,7 73,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,7 68,5 83,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,9 66 75,3
Total >=12 anys 87,5 76 86
Total >=16 anys 88 76,6 86,6
Total 77,5 67,4 76,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi