Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,6 97,8 89,5 89,9
(1B) Personal de residències 95,6 91,1 95 65,1 67,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97 94,1 96,7 74,2 77
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96 89,7 95,1 51,9 56,2
(4) Persones amb gran dependència 90 86,6 88,1 62,2 62,8
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 94 94,1 85,4 85,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,6 92,3 93,1 76,8 83,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,8 88,6 90,4 71,6 76,1
(6) Treballadors essencials 94,6 87,7 93,6 45,9 48,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,1 86,6 90,5 65,1 70,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,4 83,1 88,7 46 51,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,1 76,4 85 26,1 33,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83 71,5 81,5 14 23,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,5 68,3 77,8 5 7,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,7 62,4 74,6 3,3 5,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 79,3 61,4 76,8 0,5 3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 88,3 70,8 86,2 0,2 0,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,7 50,8 61,3 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 39,9 0 4 0 0
Total >=12 anys 87,4 78,3 85,5 37,9 42,1
Total >=16 anys 87,8 79,4 86,4 39,4 43,7
Total 82 71,8 78,5 34,8 38,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.