Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98 98,2
(1B) Personal de residències 95,5 89,2 94,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,9 90,2 95,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,1 84,1 92,4
(4) Persones amb gran dependència 91,5 89,1 90,8
(5A) Persones de 80 anys o més 94,4 93,8 94
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 84,2 93,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,7 86 90,1
(6) Treballadors essencials 94 85 92,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,5 80,6 89,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,1 78,3 88,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,2 68,5 85,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82 58,8 80,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77 65,8 74,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,6 56,9 67,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 70,8 54,9 67,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,8 67 78,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,6 62,8 71,2
Total >=12 anys 85,4 73,3 83,6
Total >=16 anys 86 73,9 84,3
Total 76 65,2 74,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi