Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 94,1 91,5 91,7
(1B) Personal de residències 80,5 75,9 76,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 83,8 66,1 69,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 63,8 10,7 12,6
(4) Persones amb gran dependència 87,7 73,9 74,5
(5A) Persones de 80 anys o més 85 22,4 22,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 18,4 2,5 2,5
(6) Treballadors essencials 64,9 1,2 2
(8A) Persones de 60 a 65 anys 39,3 0,3 0,7
Total >=16 anys 19,2 6,3 6,5
Total 15,9 5,2 5,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.