Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 97 97
(1B) Personal de residències 88 80,9 83,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 90,8 83,7 86,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 85,8 66 69,3
(4) Persones amb gran dependència 91,1 88,6 88,6
(5A) Persones de 80 anys o més 92,5 90,8 90,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,1 88,5 89,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 85,2 11,3 14,9
(6) Treballadors essencials 83,5 62,6 65,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 80,6 27,8 33,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 78,6 51,9 54,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 63,6 1,8 5,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 44 1,3 7,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 3,1 1 1,4
Total >=16 anys 56,3 33 35,4
Total 47,2 27,6 29,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi