Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,7 94,7 94,7
(1B) Personal de residències 84 78,1 79,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 88,1 82 84,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 72,7 4,6 9,8
(4) Persones amb gran dependència 89,1 86,6 86,6
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 91,4 91,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,5 59,1 59,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 76,2 5 5,7
(6) Treballadors essencials 72,4 1,2 3,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 72 5,5 8,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 40,1 2,5 4,4
Total >=16 anys 40,8 18,2 19,1
Total 34,5 15,4 16,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi