Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,5 98,7
(1B) Personal de residències 97 92,2 96,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,6 88,2 94,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,3 85,9 93,1
(4) Persones amb gran dependència 90,4 89,4 90,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,6 93,3 93,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,9 90,7 93,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,4 85 89,7
(6) Treballadors essencials 92,8 85 91,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,5 77,9 87,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,8 77,6 85,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,5 68,6 80,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,9 60,6 74,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 71,9 61 70
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67,1 55,8 64,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,5 56,7 66,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,1 65,2 75,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,4 60,9 67,6
Total >=12 anys 83,5 74,6 82
Total >=16 anys 84,1 75,3 82,7
Total 74,8 66,8 73,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi