Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,7 95,3 95,3
(1B) Personal de residències 86,6 84,5 84,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 84,9 73,1 76,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 57,2 8,1 9,2
(4) Persones amb gran dependència 85,1 75,4 76,4
(5A) Persones de 80 anys o més 87 31,6 31,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 9,4 1,7 1,7
(6) Treballadors essencials 66 1 1,7
(8A) Persones de 60 a 65 anys 34,8 0,3 0,6
Total >=16 anys 21,5 8,7 8,9
Total 18,3 7,4 7,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.