Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,5 98,6 92 92,2
(1B) Personal de residències 93,9 89,1 93,6 60,9 63,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,6 91,9 95,3 71 72,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,8 87,5 93 48,5 52,2
(4) Persones amb gran dependència 88,2 85,3 86,9 62 62,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,4 92,9 93 84,9 85
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93 92 92,5 79 82,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,6 87,3 89,4 68,8 72,8
(6) Treballadors essencials 92,9 85,8 91,9 46 49
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,5 84 88,7 60,6 66,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,7 80,6 86,8 43,2 47,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,3 72,7 83 21,9 28,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,4 67,7 79,6 11,4 18,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,1 64,9 74,5 3,3 5,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,4 60 71,2 2,1 4,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,1 59,3 73,5 0,4 1,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,3 68,3 82,5 0,2 0,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 67,5 47,6 55,9 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 27,8 0 2,8 0 0
Total >=12 anys 85,2 75,6 83 35,3 38,6
Total >=16 anys 86,2 77,1 84,5 37,3 40,7
Total 78,1 67,7 74,6 31,7 34,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.