Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,4 97,7 97,9 87,5 87,7
(1B) Personal de residències 94,1 90 93,9 58,8 60,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,9 91,1 94,4 66,8 69,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 88,1 93,1 51,8 55,6
(4) Persones amb gran dependència 88,3 85,6 87 58,6 59,3
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 93,8 93,9 84,4 84,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 93,3 93,8 76,1 82,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,5 88,7 90,2 71,8 74
(6) Treballadors essencials 91,8 84,5 90,7 45,3 47,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,7 85,5 90 63,7 68,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,8 81,4 87,9 45,6 50,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,6 74,7 84,4 24,1 30,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,4 69,4 80,6 13,1 20,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,7 64,6 75,3 3,9 7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75 59,8 72 2,6 6,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,7 60,7 75,4 0,6 4,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86 68,4 83,5 0,3 0,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 67,4 47,2 55,9 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 25,5 0,1 2,5 0 0
Total >=12 anys 86,4 76,9 84,2 37,3 41,1
Total >=16 anys 87,4 78,6 85,8 39,4 43,4
Total 78,9 68,9 75,6 33,4 36,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.