Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 93,4 91,4 91,5
(1B) Personal de residències 77,7 73,1 74,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 80 74,1 76,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 60,8 7,4 9,7
(4) Persones amb gran dependència 82,9 66,3 67,3
(5A) Persones de 80 anys o més 86,3 22,9 22,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 13 1,7 1,7
(6) Treballadors essencials 63,3 0,7 1,8
(8A) Persones de 60 a 65 anys 46,6 0,5 1,4
Total >=16 anys 20,4 6,9 7,2
Total 17 5,8 6
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.