Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,6 98,8
(1B) Personal de residències 95,7 86,9 95,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94 89,8 93,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,8 85,1 91,7
(4) Persones amb gran dependència 91,4 90,6 90,6
(5A) Persones de 80 anys o més 93,2 92,6 92,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92 89,1 91,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,5 81,9 86,4
(6) Treballadors essencials 89,2 76,8 87,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 85,9 75,9 84,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 81,2 71,6 80,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 75,3 56,8 74,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 72,6 51,7 71
(11A) Persones de 35 a 39 anys 64,6 49,6 62,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 61,5 47,3 59,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 65,8 49,6 62,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,3 59,5 74,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 66,4 53,6 63,1
Total >=12 anys 79,7 68,3 78,1
Total >=16 anys 80,3 69 78,8
Total 71,8 61,5 70,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi