Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,3 93,2 93,2
(1B) Personal de residències 80,6 76,8 78,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 79 68,6 70,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 61,9 6,4 7,8
(4) Persones amb gran dependència 81,9 60,1 61,2
(5A) Persones de 80 anys o més 88,5 31,3 31,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 17,2 1 1
(6) Treballadors essencials 68,1 0,7 1,8
(8A) Persones de 60 a 65 anys 45,2 0,2 0,7
Total >=16 anys 20,5 7,3 7,5
Total 17,1 6,1 6,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.