Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,1 98,4
(1B) Personal de residències 94,2 88,6 93,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,2 90,5 95,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,3 84,6 93
(4) Persones amb gran dependència 92,3 89,9 92,1
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,8 93,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 93,2 94,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,9 85,8 90,7
(6) Treballadors essencials 93,1 84,2 91,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,1 80,1 90,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,4 78,9 88,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,7 67,3 85
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,1 59,1 80,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,9 65,2 75,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,7 57,5 68,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,3 55,4 70,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,9 65 81,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,9 62,4 70,8
Total >=12 anys 85,8 74,3 84,5
Total >=16 anys 86,6 75 85,3
Total 76,4 66,1 75,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi