Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 97,9 98,1 92,7 93
(1B) Personal de residències 94,9 91,4 94,3 62,9 64,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,9 94 96,6 73,8 75,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,6 91,2 95,1 55,4 58,8
(4) Persones amb gran dependència 90 87,1 87,6 62,8 63,2
(5A) Persones de 80 anys o més 95,1 94,7 94,7 87,2 87,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,9 93,9 94,5 81,4 85,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,3 89,8 92 73,8 77,4
(6) Treballadors essencials 94,3 88,1 93,4 50,1 52,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,2 87,1 91,7 66,2 72,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,5 84,3 90,8 48,4 53,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89,8 78,3 88,9 26,8 34
(10B) Persones de 40 a 44 anys 86,8 73,3 85,4 14,4 21,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 83 72,4 81 2,3 3,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 80 66,9 77,7 1,9 3,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 83,1 66,2 80,6 0,5 2,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 90,1 74,7 88,1 0,2 0,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 76,8 53,2 62,8 0,2 0,2
(14) Persones de 5 a 11 anys 40 0 3,7 0 0
Total >=12 anys 89,3 79,8 87,3 37,3 40,8
Total >=16 anys 90 81,3 88,7 39,5 43,2
Total 82,7 71,6 78,6 33,5 36,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.