Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,9 92,2 92,4
(1B) Personal de residències 81,3 76,7 77,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 78,7 69,6 72,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 60,1 9 11
(4) Persones amb gran dependència 75,1 65,4 66,1
(5A) Persones de 80 anys o més 82 23,7 23,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 15,1 1,5 1,5
(6) Treballadors essencials 64,4 1 2
(8A) Persones de 60 a 65 anys 46,2 0,2 1
Total >=16 anys 18,6 6,6 6,9
Total 15,3 5,4 5,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.