Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,2 98,5
(1B) Personal de residències 89,5 83,1 88,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,5 87,9 92,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92 82,8 90
(4) Persones amb gran dependència 86,1 85,5 85,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,4 93 93,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,9 92,8 93,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90 82,4 89,3
(6) Treballadors essencials 88,6 79,3 86,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,3 76,9 88,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,4 76,3 86
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,2 64,4 82,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,6 60 78,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75 62,9 73,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,3 57,7 68,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,1 51,4 68,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,3 62 77,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,5 59,8 67
Total >=12 anys 83,3 71,5 82
Total >=16 anys 84,1 72,2 82,9
Total 73,7 63,3 72,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi