Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98,1 98,4
(1B) Personal de residències 93,9 88,2 93,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,9 92,2 96
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,3 86,6 93,9
(4) Persones amb gran dependència 91,5 90,1 90,9
(5A) Persones de 80 anys o més 95,4 94,9 95
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,3 93,7 94,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,4 88,5 91,5
(6) Treballadors essencials 94,7 85,7 93,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,3 83,2 91,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,1 78,5 90,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,8 68,1 87,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 85,7 64,2 84,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 81,3 70,8 79,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,4 63 72,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 76,7 60,4 74
(13A) Persones de 16 a 19 anys 87,1 70,5 85,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 80 67,5 77,9
Total >=12 anys 88,1 76,3 86,7
Total >=16 anys 88,6 76,8 87,2
Total 78,6 68,1 77,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi