Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 93,6 90,7 90,8
(1B) Personal de residències 81,7 77,8 78,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 82,3 74,2 75,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 62,1 6,8 9,1
(4) Persones amb gran dependència 87,4 74,9 76
(5A) Persones de 80 anys o més 90,2 33,5 33,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 22,5 1,3 1,3
(6) Treballadors essencials 68,7 0,7 1,7
(8A) Persones de 60 a 65 anys 48,7 0,1 1
Total >=16 anys 19,2 6,4 6,6
Total 16,1 5,3 5,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.