Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,5 94 94
(1B) Personal de residències 80,6 78 78,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 83 75,5 77,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 61,9 7,5 9,6
(4) Persones amb gran dependència 86,1 68,7 69,3
(5A) Persones de 80 anys o més 88,5 27,8 27,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 18 2,6 2,6
(6) Treballadors essencials 69,5 0,7 1,7
(8A) Persones de 60 a 65 anys 50,3 0,4 1,1
Total >=16 anys 19,4 6,4 6,6
Total 16,2 5,3 5,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.