Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,6 94,3 94,6
(1B) Personal de residències 84 79,5 80,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 80,2 72 73,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 63,1 8,6 10,7
(4) Persones amb gran dependència 87,8 77,2 77,7
(5A) Persones de 80 anys o més 88,4 27,1 27,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 15,5 1,2 1,2
(6) Treballadors essencials 69,3 0,8 2
(8A) Persones de 60 a 65 anys 47 0,4 1,1
Total >=16 anys 19,9 6,7 7
Total 16,6 5,6 5,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.