Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,3 98,4 95,4 95,6
(1B) Personal de residències 95,4 91,7 94,9 69,6 71,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,2 94,6 96,8 71,4 74,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,2 89,9 94,3 53,6 57,7
(4) Persones amb gran dependència 90,6 87,8 89,2 63,3 64,2
(5A) Persones de 80 anys o més 94,8 94,4 94,4 87,1 87,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,6 94 94,3 84,7 85,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,9 89,8 91,7 74,4 77,9
(6) Treballadors essencials 94,3 88,1 93,4 48,8 51,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,1 87,4 91,5 66,8 72,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,9 84 90,2 47,2 52,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,8 75,7 87 25,7 33,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,8 70,8 83,4 14,3 22,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80,8 70,1 78,8 4,4 6,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,8 64,4 74,3 3,1 5,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 81 64,6 78,9 0,5 3,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 88,7 71,7 86,9 0,2 0,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,2 51,1 59,7 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 40,3 0 3,3 0 0
Total >=12 anys 88,4 79,3 86,5 39,3 42,9
Total >=16 anys 89,2 80,9 88 41,5 45,2
Total 82,1 71,3 78 35,4 38,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.