Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,5 98,6 95,1 95,4
(1B) Personal de residències 95,7 91,2 95,1 67,1 69,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,2 93,6 95,9 73,6 75,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,6 90,5 95 53,9 57,8
(4) Persones amb gran dependència 92,4 89,5 90,9 70,4 70,5
(5A) Persones de 80 anys o més 95,6 95,3 95,3 89,3 89,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,1 94,7 95 86,4 87,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,7 90,7 92,3 76,1 79,4
(6) Treballadors essencials 95 89,2 94,2 48,2 51,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 93,3 89,1 92,6 68,3 74,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 92,5 86,2 91,9 48,9 54,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 90,7 80,2 89,8 29,6 37,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 88,3 76,1 86,8 22,6 30,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 84,5 74,2 82,5 11,9 14,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 81,5 68,6 78,9 8,1 11
(12) Persones de 20 a 29 anys 83,1 65,7 80,3 0,6 2,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 90,8 74,3 88,7 0,3 0,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 78,1 54,5 63,6 0,2 0,3
(14) Persones de 5 a 11 anys 42,2 0 4 0 0
Total >=12 anys 90,3 81,3 88,2 41,1 44,8
Total >=16 anys 91 82,8 89,6 43,4 47,3
Total 83,7 73,1 79,5 36,9 40,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.